AKCIA
Otázky

Zľava!

Ochranná maska na tvár – bez ventilu (KN95 – FFP2)

5 kusov v balení

KN95 ochranná maska blokuje až 95% 0,3 mikrometrových častíc z ovzdušia, čo je približne veľkosť vírusu COVID-19. Na rozdiel od lekárskych rúšok, N95 ochranná maska bezpečne prilieha na vašu tvár a pokožku, čím zaručí maximálnu ochranu vás aj vášho okolia.

34.80 22.32 s DPH

  • Ochranná maska bez chlopne, podľa normy KN95 (FFP2)
  • Pevne prilieha k tvári a nosu
  • Poskytuje dobrú obojsmernú ochranu
  • Chráni vás aj vaše okolie!

POZOR! PRODUKT SA NEPRIDÁ DO KOŠÍKA AK NEODSÚHLASÍTE PODMIENKU, KTORÁ JE NIŽŠIE


SKLADOM! ✓
*
Katalógové číslo: 6973152060007 Kategórie: ,

Podľa článku 1, § 4 zákona č. 69/2020 Z. z. Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov

Zakazuje sa počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu3) a ktorý patrí do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu4) a slúži na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi podľa osobitného predpisu,5) ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2, FFP3 (ďalej len „osobný ochranný prostriedok“), inej osobe ako
a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,6) ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,
b) zdravotníckemu pracovníkovi,7) ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
c) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu8) povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
f) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky,
g) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
h) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
i) osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h).

Príloha k zákonu č. 69/2020 Z. z. ZOZNAM PRÁC, PRI KTORÝCH JE POUŽÍVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV NEVYHNUTNÉ Z DÔVODU OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

Práce, pri ktorých sa používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, pretože sa pri ich vykonávaní vyskytujú nebezpečenstvá, ktoré môžu poškodiť zdravie, sú:
1. práca s nebezpečnými látkami,
2. práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,
3. práca v blízkosti sadzobne vysokej pece,
4. práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,
5. práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,
6. vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,
7. práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou,
8. likvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,
9. práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,
10. práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,
11. nanášanie náterových látok,
12. ťažba, úprava a zušľachťovanie nerastov s vysokou prašnosťou,
13. strojové brúsenie dreva,
14. zdravotné vyšetrenie a ošetrenie,
15. práca v archívoch.

Pevne priliehajúce ochranné masky sú navrhnuté tak, aby vytvárali tesnenie tváre.

Ochranné masky bez chlopne poskytujú dobrú obojsmernú ochranu filtrovaním prítoku aj odtoku vzduchu.

Chránia nositeľa (pri správnom nosení) až do bezpečnostného ochranného stupňa masky. Na maske podľa KN95 je to najmenej 95%.

V normách pre ochranné masky vyjadruje kapacita filtra schopnosť zachytávať x % všetkých častíc, ktoré majú priemer rovnajúci sa alebo väčší ako 0,3 mikrónu. Najbližší európsky ekvivalent ku KN95 sú ochranné masky s hodnotením FFP2/P2, ktoré sú hodnotené na 94 % v porovnaní s 95% KN95.

Papierové alebo textilné ochranné rúško

Ochrana používateľa

Používateľ nie je dostatočne chránený pred nákazou. Rizikové je najmä prenikanie vzduchu okolo netesniaceho rúška. Iba čiastočne zachytáva kvapôčky od ľudí bez masiek.

Ochrana okolia

Je preukázané, že vírusy a kvapôčky obsahujúce vírusy sú v spoločnosti ľudí vysoko šíriteľné. Rúška vírusy prenášačov zachytávajú a epidémia sa tak spomaľuje.

Maska bez výdychového ventilu (KN95)

Ochrana používateľa

Pokiaľ sa použije trieda FFP2/3, je používateľ chránený pred vírusmi a baktériami. Dôležité je správne nasadenie masky bez prieniku vzduchu okolo masky. 

Ochrana okolia

Okolie je veľmi dobre chránené pred nákazou, pokiaľ takúto ochrannú masku používa prenášač vírusov. Všetok vydychovaný vzduch maska účinne filtruje.

Ochranná maska s výdychovým ventilom*

Ochrana používateľa

Pokiaľ sa použije trieda FFP2/3, je používateľ chránený pred baktériami a vírusmi. Opäť je dôležité správne nasadenie masky bez prieniku vzduchu okolo masky. 

Ochrana okolia

Okolie nie je chránené pred nákazou. Vzduch vydychovaný ventilom nie je filtrovaný a môže byť zdrojom infekcie alebo šírenia kvapôčok do okolia.

*Prečo ochranné masky s výdychovým ventilom aktuálne nie sú povolené?

Ochranná maska s výdychovým ventilom nechráni naše okolie! Inými slovami nedokáže zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu ak sa už nachádza v našom tele.

s

Čo ak mám ochrannú masku s ventilom?

Nosením ochrannej masky s výdychovým ventilom môžete vírus šíriť nevedomky ďalej.

Výdychový ventil je teda vhodné prekryť navyše domácim rúškom. Odporúčame zadovážiť si ochrannú masku bez ventilu TU:

Ktorá ochranná maska je efektívnejšia?

ochrann rúško, maska, respirátor porovnanie

Normy a účinnosť ochranných masiek

Štandardy a normy ochranných masiek ako N95, FFP1, P2 či chirurgická maska môžu pôsobiť mätúco. Preto uvádzame stručný prehľad o typoch, hodnoteniach a účinnosti filtrácie. Všeobecne existujú 3 – 4 typy bežných jednorazových ochranných rúšok/masiek.

Patria sem:

1. Jednorazové rúška

Jednorazové rúška (zvyčajne jedna vrstva, veľmi tenká) sú účinné iba pri zachytávaní väčších čiastočiek prachu.

2. Chirurgické rúška

Štandardy chirurgického rúška majú viac vrstiev a spĺňajú vyššie požiadavky na zachytenie vírusových častíc (0,1 mikrónu), líšia sa však podľa oblastí.

3. Ochranné masky na tvár

Ochranné masky zvyčajne zachytávajú viac ako 90 % vírusových mikro-častíc. Tabuľka hodnotenia nižšie popisuje presné hodnoty vyžadované tou ktorou certifikáciou.

ochranné masky a rúška porovnanie

Sanitácia a sterilizácia ochrannej masky

NEODPORÚČAME ZNOVA POUŽITIE AKÉHOKOĽVEK OCHRANNÉHO CHIRURGICKÉHO RÚŠKA ČI OCHRANNEJ MASKY POKIAĽ NIE JE TYPU – R*.

(*reusable – znovapoužiteľný)“

Doba prežitia vírusu a schopnosť niekoho nakaziť ďalej je podľa štúdií rôzna. Najdlhšie prežitie má vírus na papieri pri vlhkom filtri, a to až 24 hodín. Doba perzistencie na plastoch je 6-8 hodín.

Nechať odležať?

Áno, pokiaľ necháte odležať viac ako 24 hodín, prichytený vírus teoreticky vyschne. Baktérie však prežijú a maska môže po určitom čase zapáchať.

Vyprať?

Ochranné masky FFP nie je možné prať.

Mikrovlnka?

Nie. Ochranná maska môže začať horieť, kovové časti iskriť. Vyššia teplota materiál masky poškodí.

Teplo?

Teplo vírus ničí. Fénom ale určite nie, iba by ste ho rozniesli z povrchu ďalej. Výrobný materiál ochrannej masky však mení štruktúru už pri 60 °C, čo nepostačuje na rýchle zničenie vírusu.

Slnko a UV žiarenie

Slnko, teplo a slnečné UV žiarenie urýchli vyschnutie masky. Prostriedok nechajte aj tak deň bez dotyku odležať. UVC sterilizácia špeciálnou silnou germicídnou lampou je možná. Po 30 minútach je vírus zničený.

Dezinfekcia

70% alkohol 60 s Peroxidom vodíka 3% – 3 min. Nechajte vyschnúť.

Savo a prostriedky na báze chlóru = málo účinné, potrebná je vysoká koncentrácia po dlhú dobu. Iné prostriedky podľa pokynov výrobcu rozprášiť a vysušiť.

Share This
Tvoj košík
0